Mission Statement


BFH is als onderdeel van de Hulzebos Investments Groep actief in verschillende industriëen. Wij zetten diverse soorten materieel en technieken in voor de reiniging van installaties, leidingsystemen en tanks bij diverse bedrijven en particulieren.

BFH wil voor bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie een stabiele, betrouwbare partner zijn op het gebied van hygiëne. Daarbij worden innovatieve technieken gebruikt, zoals  ultrasoon reinigen, droogijsreinigen,fogging,stoomreiniging en watersnijden. Om de processen bij onze klanten zo optimaal mogelijk te laten verlopen, werkt BFH zo  efficiënt en flexibel mogelijk en denkt pro aktief mee met opdrachtgevers. Hiermee besparen we kosten bij onze klanten en leveren een bijdrage aan het rendement van onze opdrachtgevers. BFH erkent dat haar medewerkers de basis vormen van het bedrijf en een voorbeeldfunctie vervullen bij onze klanten. Derhalve investeert BFH dan ook in de opleiding van haar personeel en communiceren wij zowel intern als extern naar zowel onze klanten als overige belanghebbenden op een transparante manier.

VISIE
Om onze diensten bij de klanten aan te bieden en op deze manier hen te ontzorgen worden dagelijks circa 70 goed opgeleide medewerkers met vakmanschap ingezet. Onze medewerkers hebben de veiligheid voor zichzelf, anderen en de omgeving hoog in het vaandel staan. De werkzaamheden worden zo georganiseerd dat de eventueel vrijgekomen afvalstoffen zo veel als mogelijk milieu vriendelijk en gescheiden worden afgevoerd. Zo draagt BFH een steen bij aan het verantwoord en duurzaam omgaan met haar medewerkers en het milieu.

Wij willen met bedrijven een langdurige, betrouwbare relatie opbouwen op het gebied van hygiëne. Dat doen we onder meer door economisch en ecologisch verantwoorde en hoogwaardige hygiëneoplossingen te bieden.

De directie van BFH hanteert als uitgangspunt dat het totaal aan medewerkers, het “Human Capital” de kern vormt van de onderneming. “De waarde van de onderneming wordt bepaald door de waarde van de medewerkers”. De primaire veiligheidsdoelstelling is dan ook de veiligheid op de werk-plek te waarborgen. Uitgangspunten hierbij zijn, de vigerende wet- en regelgeving en het bedrijfseigen veiligheidsbeleid.

De arbeidsomstandighedenwet en het veiligheids- en milieubeleid (VGWM) maakt een belangrijk deel uit van het beleid van onze organisatie.

Wij streven naar optimale arbeidsomstandigheden, zodat de veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers gewaarborgd en bevorderd worden. Het doel van het veiligheidsbeleid is het onderkennen en verkleinen van de risico’s voor onze eigen medewerkers en materieel en voor die van onze klant. Met ons milieubeleid proberen wij al onze activiteiten op milieugebied aanvaardbaar te laten zijn.

Dit is een beknopt overzicht van ons VGWM beleid; in de praktijk komt het neer op een hele reeks van maatregelen, zoals: overleg, opleiding en instructie, risico-inventarisatie, preventie, plan van aanpak en investeren in BHV opleidingen.

Om één en ander in goede banen te geleiden hebben wij hiervoor een externe veiligheidskundige die ons regelmatig van advies bedient over bovengenoemde zaken en ons tevens op de hoogte houdt van wijzigingen in wet- en regelgeving.

Door juist te investeren in de medewerkers wordt uiteindelijk ook de continuiteit van de onderneming gewaarborgd.