MVO Ondernemen


Duurzaamheid is een kernwaarde binnen ons bedrijf wat altijd al tot uiting kwam in onze manier van werken lang voordat er sprake was “groen ondernemen”.

Zo waren wij een van de eerste schoonmaakbedrijven in Nederland die de reiniging doormiddel van microvezeltechniek direct in de hele organisatie heeft toegepast. Het reinigen middels de microvezeltechniek betekent een enorme reductie van reinigingsmiddelen waardoor de milieu belasting drastisch afneemt.

De sanitaire reinigingsmiddelen die nog door BFH worden gebruikt zijn geheel biologisch van aard en worden dan ook volledig afgebroken.

BFH streeft ernaar bij haar opdrachtgevers zoveel bewustwording te creëren als mogelijk is om met milieu vriendelijke producten te werken van erkende leveranciers zoals bijv. Eco2Clean en Ecopoint. Hierbij worden middelen gebruikt die geheel bio based zijn. Bij BFH vallen de bedrijfseconomische doelstellingen volledig samen met sociaal-maatschappelijke doelstellingen als veiliger werken, behoud van een gezonde leefomgeving en het beperken van de korte- en lange termijn risico’s bij het gebruik van reinigingsmiddelen. Er is geen sprake van een afweging tussen deze aspecten.

De grote voordelen alleen al ten aanzien van de gezondheid van medewerkers die met deze producten werken en de lage risico’s ten aanzien van de opslag en handling van dergelijke producten maken dit tot een speerpunt binnen onze organisatie